2022 Video Services

6-5-22 Sunday Service: Yuriy Stryzheus

5-29-22 Sunday Service

5-22-22 Sunday Women’s Service

5-15-21 Sunday Service

5-8-21 Sunday Mother’s Day Service

5-1-22 Sunday Communion Service Part 2

5-1-22 Sunday Communion Service Part 1

4-24-22 Sunday Youth Led Service

4-17-22 Easter Sunday Service

4-10-22 Palm Sunday

4-3-22 Sunday Service

3-27-22 Sunday Service

3-20-22 Sunday Service: Yuriy Stryzheus & David Dumanovsky

3-13-22 Sunday Service: Slavik Bilyk & Yuriy Georgiyev

3-6-22 Sunday Communion Service: Tony Brodsky

2-27-22 Sunday Youth Led Service

2-20-22 Sunday Service: Yuriy Georgiyev

2-13-22 Sunday Service: Nikolay Akhromstev & David Dumanovsky

2-6-22 Sunday Service: Mikhail Khomyak & Yuriy Georgiyev

1-30-22 Sunday Service: Yuriy Stryzheus

01-23-22 Sunday Service: Art Parygin & Tony Brodsky

01-09-22 Sunday Service: Yuriy Georgiyev

01-02-22 Sunday Service: Arkadiy Karlin